ZAWODY KARPIOWE – ZAPISY !

Home / News / ZAWODY KARPIOWE – ZAPISY !

ZAWODY KARPIOWE – ZAPISY !

ZAWODY KARPIOWE PARAMI
organizowane przez Koło PZW nr 22 Mielec
oraz

SKLEP „WĘDKARSKI RAJ”

Organizator zawodów :

”Koło Mielec” Polskiego Związku Wędkarskiego i Sklep „Wędkarski Raj” z Mielca są organizatorami „Zawodów Karpiowych Parami”

 

Termin zawodów:

Zawody zostaną rozegrane w terminie od 20 czerwca (sobota) od godziny 9:00 do 21 czerwca (niedziela) do godziny 19:00.

 

Miejsce zawodów:

Staw nr 2 w Rzemieniu. Obowiązuje losowanie stanowisk.

 

Uczestnictwo w zawodach:

W zawodach mogą wziąć udział tylko dwuosobowe drużyny, po uprzednim dokonaniu zgłoszenia w sklepie „Wędkarski Raj” w Mielcu przy ulicy Piotra Skargi 9.

Startujący w zawodach mają obowiązek posiadać aktualną składkę za wędkowanie w Okręgu Rzeszów. Istnieje możliwość dokonania opłat przez system elektroniczny www.pzw.org.pl/rzeszow/

Ze względu na ograniczoną ilość stanowisk, o dopuszczeniu do zawodów decyduje kolejność zgłoszenia.

 

REGULAMIN ZAWODÓW

 1. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji drużynowej (PARAMI). Obydwaj zawodnicy łowią na tym samym stanowisku, każdy z zawodników może łowić na dwie wędki. Podczas łowienia zawodnicy mogą sobie pomagać w wyholowaniu i podebraniu ryby.
 2. Podczas trwania zawodów na stanowisku musi przebywać przynajmniej jeden z zawodników. W przypadku opuszczania stanowiska przez obydwu zawodników, zarzucone zestawy należy wyciągnąć z wody.
 3. W przypadku, kiedy jeden z zawodników zrezygnuje z uczestnictwa w zawodach, wówczas drugi zawodnik może kontynuować zawody sam, ale musi o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Sędziego Głównego.
 4. Zawody rozgrywane są „NA ŻYWEJ RYBIE” – zgodnie z zasadą „NO KILL”.
 5. Połów ryb dozwolony jest wyłącznie na gruntowe zestawy karpiowe. Podczas zawodów obowiązuje zakaz stosowania metody spławikowej i drgającej szczytówki.
 6. Nęcenie ryb dozwolone jest wyłącznie ziarnami zbóż i w 100% naturalnym pelletem. Ze względu na wysoką temperaturę wody i możliwość rozwoju sinic ogranicza się ilość zanęty do 10 kg na jednego zawodnika. Nadmierne ilości zanęty będą zabierane przez Główną Komisję Sędziowską. (Uwaga : Główna Komisja Sędziowska może pobrać próbki pelletu
 7. Rybami zaliczanymi do punktacji są wyłącznie karpie i amury o długości powyżej 45 cm lub wadze powyżej 2 kg. Każda ryba zaliczana do punktacji powinna być natychmiast zgłoszona do Komisji Sędziowskiej, a do czasu jej zważenia powinna być przechowywana w worku karpiowym
 8. Organizator wymaga, aby każda drużyna posiadała minimum jeden podbierak o wymiarach 90 x 90 cm, matę karpiową i worki do przechowywania ryb. (Do przechowywania ryb służą wyłącznie worki karpiowe, przy czym każda ryba musi znajdować się w osobnym worku).
 9. Drużyna, która złowiła punktowaną rybę powiadamia telefonicznie Główną Komisję Sędziowską. (Numery telefonów zostaną podane podczas losowania stanowisk).
 • Ważenie odbywa się obowiązkowo w obecności przynajmniej jednego z zawodników drużyny sąsiedniej.
 • Ryby po zważeniu zostają z największą ostrożnością natychmiast uwolnione i wypuszczone do wody.
 1. Podczas zawodów zabrania się wynoszenie, a także wywożenia zanęty i zestawów wszelkimi łódkami, w tym zdalnie sterowanymi.
 • Ryba holowana, która wpłynie w zestawy drużyny łowiącej obok może być zaliczona do klasyfikacji przez Sędziego Głównego za zgodą drużyny sąsiedniej, jednak należy dołożyć staranności , aby nie dopuszczać do takich sytuacji i łowić zgodnie z zasadami Fair Play.
 • Ryba holowana w momencie sygnału kończącego zawody zostaje zaliczona do zawodów, jeśli trafi na matę karpiową przed upływem 15 minut od sygnału kończącego zawody.
 • Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania stanowiska pod rygorem dyskwalifikacji tuż przed ogłoszeniem wyników zawodów.

 

Punktacja

Zawody wygrywa drużyna, która uzyska największą wagę złowionych ryb.

W przypadku jednakowej wagi ryb złowionych przez różne drużyny, o wyższym miejscu decyduje ilość złowionych ryb, a w dalszej kolejności największa ryba.

Za największą rybę uważa się rybę o największej wadze.

 

Nagrody

Za pierwsze miejsca – drużyna otrzymuje puchar. Ponadto za pierwsze trzy miejsca zawodnicy otrzymują medale, upominki w formie talonów na zakup sprzętu wędkarskiego w sklepie sponsora oraz dyplomy.

Zawodnicy którzy złowili najcięższą rybę zawodów oraz najdłuższą rybę złowioną podczas zawodów otrzymają upominki.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przeprowadzenia przed zawodami jak i w jego trakcie badań alkomatem wytypowanych zawodników. Nie poddanie się badaniu lub stan wskazujący skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy „Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego” PZW oraz Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW. Decyzję podejmuje Główna Komisja Sędziowska.
 3. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, sprawę należy zgłosić do Sędziego Głównego zawodów, który rozstrzyga spór. Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne.
 4. Za nieszczęśliwe wypadki, zdarzenia losowe zaistniałe podczas trwania zawodów Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów.
 5. Za zagubione lub skradzione rzeczy osobiste i sprzęt wędkarski Organizator nie ponosi odpowiedzialności .
 6. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację zdjęć w prasie lub na stronie internetowej Organizatora.

 

                               

Recent Posts
Napisz do nas !

Masz pytania ? Zapraszamy do kontaktu. Na wszystkie wiadomości odpowiemy niezwłocznie.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

facebookP6210054